thông tin kêu gọi đầu tư dự án cụm công nghiệp, điểm công nghiệp trên địa bàn thị xã La Gi

Thông báo

thông tin kêu gọi đầu tư dự án cụm công nghiệp, điểm công nghiệp trên địa bàn thị xã La Gi

1.  Cụm công nghiệp Tân Bình 1: 

 Quy mô 50ha, thôn Bình An 2, xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.  Quyết định thành lập: Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về thành lập Cụm chế biến hải sản có mùi Tân Bình, thị xã La Gi.

 Danh mục ngành nghề chủ yếu được phép hoạt động trong cụm: Chế biến thức ăn gia súc, chế biến hải sản phục vụ tiêu dùng nội địa, chế biến các loại nước mắm…; chế biến nông, lâm sản.

 Hiện nay, hạ tầng cụm đã có nhà đầu tư. Đăng ký kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp.

2.  Hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Bình 2:

Quy mô 30 ha, tại xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh đến năm 2020. 

   Danh mục ngành nghề dự kiến được phép hoạt động trong cụm: Chế biến

thức ăn gia súc, chế biến hải sản phục vụ tiêu dùng nội địa, chế biến các loại nước mắm…; chế biến nông, lâm sản.

3.  Hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Bình 3. 

Quy mô 50 ha, tại xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh đến năm 2020. 

 Danh mục ngành nghề dự kiến được phép hoạt động trong cụm: hướng đến đầu tư nông nghiệp công nghệ cao.

4.  Hạ tầng cụm công nghiệp La Gi. 

Quy mô 50ha, tại xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh đến năm 2020. 

Danh mục ngành nghề dự kiến được phép hoạt động trong cụm: sản xuất hàng tiêu dùng phục vụ trong nước và xuất khẩu.

5.  Hạ tầng điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung 1.

Quy mô 4,85 ha, tại xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

Quyết định thành lập: Quyết định số 1609/QĐ-UBND, ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt quy hoạch các điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung để bố trí di dời các cơ sở sản xuất, dịch vụ nằm trong các khu dân cư đô thị tại thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi.

Danh mục ngành nghê: Bố trí các cơ sở gò, rèn, hàn đúc, gia công cắt gọt kim loại, cắt kính, sơn, sửa, rửa xe ô tô)

6.  Hạ tầng điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung 2.

Quy mô 4,9 ha, xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

Quyết định thành lập: Quyết định số 1609/QĐ-UBND, ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt quy hoạch các điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung để bố trí di dời các cơ sở sản xuất, dịch vụ nằm trong các khu dân cư đô thị tại thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi.

Danh mục ngành nghề: Bố trí các cơ sở tập kết phế liệu kim loại, thủy tinh.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech