DANH SÁCH CÁC DỰ KHU DÂN CƯ ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NGÀY 30/5/2019

Thông báo

DANH SÁCH CÁC DỰ KHU DÂN CƯ ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NGÀY 30/5/2019

Xem Danh Sách Trong File Đính kèm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech