Đăng ký kinh doanh qua mạng Internet trên website Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận chính thức hoạt động 20-6-2009.

Thông báo

Đăng ký kinh doanh qua mạng Internet trên website Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận chính thức hoạt động 20-6-2009.

Thực hiện Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của UBND Tỉnh về việc giao nhiệm vụ năm 2009 cho các sở, ngành thuộc UBND Tỉnh; Sau thời gian vận hành thử nghiệm, nay Sở Kế hoạch và Đầu tư chính thức thông báo triển khai việc đăng ký kinh doanh qua mạng cho các Tổ chức, cá nhân kể từ ngày 20/6/2009. Mọi Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập Doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận có thể đăng ký trực tiếp qua mạng Internet theo địa chỉ: http://www.dpibinhthuan.gov.vn/dkkd hoặc http://www.dkkd.binhthuan.gov.vn.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech