Tin tức sự kiện

Thực hiện Quy chế dân chủ trong Cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2019

"Thực hiện QCDC gắn với công tác cải cách TTHC, đã xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao, Kế hoạch thực hành tiết kiệm - chống lãng phí năm 2019; … Giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp kịp thời, 6 tháng đầu năm 2019, bộ phận 01 cửa của Sở đã tiếp nhận 1.695 hồ sơ, đã xử lý 1.683 hồ sơ, trả kết quả 1.438 hồ sơ, đang xử lý 12 hồ sơ, có 01 hồ sơ trễ hẹn. Thực hiện phổ biến quán triệt đến toàn thể CBCC,VC các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện chuẩn mực đạo đức người cán bộ công chức nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong giải quyết công việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các biểu hiện tiêu cực, chấn chỉnh kịp thời thái độ của công chức theo phản ánh của doanh nghiệp."

Kết quả Thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện đầy đủ việc công khai các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ cán bộ, công chức như: Công khai tài chính, dự toán thu - chi ngân sách, kê khai tài sản thu nhập, nâng lương, … nhằm khắc phục kịp thời những tồn tại và hạn chế và nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số quản trị hành chính công của tỉnh cũng như chỉ số xếp loại cải cách hành chính của cơ quan; đồng thời yêu cầu cán bộ công chức, viên chức chấp hành tốt nội quy cơ quan, quy chế bảo vệ bí mật nhà nước, chính trị nội bộ, dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền, phòng chống cháy, nổ. Thực hiện tốt việc tham gia an toàn giao thông, không vi phạm tệ nạn xã hội; không để gây mất an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị

Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW

Bí thư Đảng ủy Sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, chỉ đạo việc quán triệt, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng về tư tưởng chính trị, kịp thời lên án phản bác các luận điệu tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước trên các trang mạng xã hội và hệ thống thông tin đại chúng. Vận động đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nêu cao tinh thần cảnh giác, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và thực hiện nghĩa vụ công dân trong công tác bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, trong cơ quan không để xảy ra các vụ việc tiêu cực, mất đoàn kết. Hoàn thành tốt nhiệm vụ UBND tỉnh giao hàng năm.

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc

Đã xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hàng năm. Thực hiện các chỉ tiêu của Phong trào gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; ngăn chặn các tệ nạn xã hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, thực hiện cam kết cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; nhân đạo, từ thiện. Tích cực tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao của Cụm thi đua, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đăng ký xây dựng cơ quan đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá” nhằm thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, gần gũi, đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong công việc, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan; không có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho các tổ chức, công dân khi giải quyết công việc; thực hiện tốt an toàn lao động, không vi phạm an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, trộm cắp tài sản, công quỹ cơ quan, đơn vị, đồng thời hưởng ứng và thực hiện tốt phòng trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Huy động nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư 03 tàu trung, cao tốc

Đã huy động nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư 03 tàu trung, cao tốc (Hưng Phát 26, Superdong 01, Phú Quý Express) nâng tổng số tàu hoạt động trên tuyến Phan Thiết – Phú Quý là 09 tàu gồm 03 tàu trên và 06 tàu đầu tư giai đoạn trước (Bình Thuận 16, Quê Hương 2, Phú Quý 07, Hoàng Phúc 16, Hoàng Phúc 27, Tân Tiến), cơ bản đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng cũng như rút ngắn thời gian đi lại.

Tổng nguồn vốn huy động đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện Phú Quý đạt khoảng 518.712 triệu đồng

Đề án kinh tế đảo Phú Quý: Qua sơ kết Đề án phát triển toàn diện huyện đảo Phú Quý; tổng nguồn vốn huy động đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện đạt khoảng 518.712 triệu đồng. Trong đó: Nguồn vốn ngân sách trung ương 484.635 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh 13.270 triệu đồng, vốn huy động từ doanh nghiệp 15.950 triệu đồng và vốn khác 4.857 triệu đồng để đầu tư một số lĩnh vực. Cụ thể: Nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông: 39.704 triệu đồng; Nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng điện: 15.950 triệu đồng; Nguồn vốn đầu tư hạ tầng thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu: 450.419 triệu đồng; Nguồn vốn đầu tư hạ tầng thương mại: 2.227 triệu đồng; Nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ: 2.441 triệu đồng; Nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng y tế: 7.971 triệu đồng.

Đầu tư kết cấu hạ tầng theo Nghị quyết số 28-NQ/TW

Đầu tư kết cấu hạ tầng: tham mưu UBND tỉnh tập trung huy động nhiều nguồn vốn khác nhau để ưu tiên đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và kết cấu hạ tầng ven biển biển đảo nói riêng. Nhiều tuyến cầu và đường có quy mô khá lớn đã và đang được nâng cấp, xây dựng mới, bước đầu kết nối tốt với hệ thống trục chính quốc lộ, tạo thành mạng lưới giao thông khá hoàn chỉnh và liên thông với các huyện, tỉnh bạn. Nhiều công trình giao thông hoàn thành và đưa vào sử dụng có ý nghĩa chiến lược cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh, như: Tuyến đường trục ven biển từ La Gi đến Bình Thạnh – huyện Tuy Phong; đường ĐT.706B; tuyến đường Hòa Thắng – Hòa Phú; cầu Hùng Vương; đường từ cầu Hùng Vương đến 706B; Kè chống xói lở bảo vệ bờ biển đảo Phú Quý; Nâng cấp mở rộng đường vành đai bao quanh đảo Phú Quý; Nâng cấp mở rộng hệ thống đường giao thông huyện Phú Quý... Một số công trình khu neo đậu được quan tâm đầu tư: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý (giai đoạn I); Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Liên Hương; Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Phan Rí (gói thầu nạo vét luồng, kè, nâng cấp đê, nhà điều hành và tập kết hải sản)...

Kết quả thực hiện các phong trào theo Nghị quyết số 28-NQ/TW

"Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị các cấp: + Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, kết quả 05 năm thực hiện đều được xếp loại Tốt. + Công tác phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh: Đã ban hành kế hoạch số 998/KH-SKHĐT ngày 20/3/2018 về thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2021. Theo đó, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Quy chế số 3262/QC-UBND-MT&ĐT ngày 03/11/2016 về Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội. Tham gia ý kiến về mục tiêu, nội dung các cuộc vận động, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tỉnh tổ chức triển khai các cuộc vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Đảng bộ, chính quyền ở địa phương. Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cung cấp tư liệu, thông tin và tham mưu trả lời đầy đủ các kiến nghị do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu để trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư. "

Kết quả thực hiện các phong trào theo Nghị quyết số 28-NQ/TW

Kết quả thực hiện các phong trào: Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật lao động, nội quy cơ quan, thực hiện tốt công tác văn thư, bảo mật, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đoàn kết với đồng nghiệp, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác. Đối với phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí đầy đủ, kịp thời cho các địa phương triển khai thực hiện đầu tư hàng năm, đồng thời trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ được 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Hàm Trí, xã Hàm Phú, xã Hàm Chính, xã Hàm Liêm, xã Phan Hòa) và năm 2019 tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ xã Hàm Thắng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống của đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết số 28-NQ/TW

Công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở: Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ luôn được quan tâm thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trong ngành gắn với việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Hàng năm thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Đồng thời ban hành quyết định phê duyệt cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp phòng, đơn vị trực thuộc báo cáo Sở Nội vụ theo dõi theo quy định. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0444101
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech