Tình hình kinh tế xã hội 8 tháng năm 2017

Tình hình kinh tế xã hội

Tình hình kinh tế xã hội 8 tháng năm 2017

19/10/2017 10:05:41

Trong tháng 8, diện tích gieo trồng vụ hè thu đạt 70.802 ha, đạt 112,5% kế hoạch vụ; tăng 6,0% so với vụ cùng kỳ năm trước; sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch ước đạt 7.761 tấn (tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước). Trong công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo 10.003,6 tỷ đồng (tăng 7,9%). Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 2.463 tỷ đồng; luỹ kế 8 tháng đạt 19.710 tỷ đồng (tăng 11,58% so với cùng kỳ năm trước). Nhìn chung, thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2017 đạt khá so với dự toán (đạt 83,35% dự toán năm). Trong tháng, đã giải quyết việc làm cho 2.000 lao động, nâng tổng số lao động được giải quyết việc làm trong 8 tháng là 17.890 lao động…

null

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0413283
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech