Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 4 tháng đầu năm 2018

Tình hình kinh tế xã hội

Kết quả huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 4 tháng đầu năm 2018

21/05/2018 09:56:18

Ngay từ các tháng đầu năm 2018, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Thuận đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Tín dụng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động huy động vốn để tạo nguồn cho vay phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Kết quả thực hiện nguồn vốn huy động 3 tháng đạt 32.325 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm 2018, tăng 2,89% so với tháng trước. Dự ước đến 30/4/2018 nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 32.768 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm.

Với kết quả huy động nguồn vốn nêu trên, các Chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn tiếp tục mở rộng hoạt động tín dụng cho vay đi đôi với an toàn và hiệu quả, gắn với thực hiện các chính sách của Trung ương và địa phương. Đến 31/3/2018, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 39.483 tỷ đồng, tăng 1,94% so với đầu năm, tăng 1,17% so với tháng trước. Trong đó, dư nợ cho vay bằng VND đạt 38.345 tỷ đồng, chiếm 97% tổng dư nợ; dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 21.163 tỷ đồng, chiếm 53,6% tổng dư nợ. Dự ước đến 30/4/2018, dư nợ đạt 39.893 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm 2018.

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0444102
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech