Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư HTV.BT – Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

Tình hình kinh tế xã hội

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư HTV.BT – Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

21/05/2018 09:57:18

Ngày 03/4/2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định số 875/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư HTV.BT – Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

Khu dân cư HTV.BT – Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong có tính chất, mục tiêu đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, dự báo dân số khoảng 3.438 người. Khu dân cư có quy mô diện tích là 145.668 m2, trong đó: đất ở kết hợp thương mại, dịch vụ là 26.038 m2; đất ở liên kế là 54.549 m2; đất công viên cây xanh 14.526 m2; đất giao thông là 50.555 m2. Định hướng phát triển không gian, cảnh quan bao gồm các phân khu chức năng sau:
- Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ: Bố trí tiếp cận với trục đường Đông – Tây, thị trấn Phan Rí Cửa, gồm các dãy lô đất có ký hiệu: O-TM 1,         O-TM 2, và O-TM 3.
- Khu nhà liên kế: Bố trí tiếp giáp Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ được phân chia bởi các trục đường nội bộ, gồm các dãy lô đất có ký hiệu từ O-LK 1 đến O-LK 12.
- Công viên cây xanh: Bố trí khu công viên cây xanh tập trung tại khu vực trung tâm của dự án, đồng thời còn bố trí các dãy cây xanh vườn hoa giữa các lô đất ở.

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0444124
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech