Kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư Tiểu thủ công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ Hàm Thắng - Hàm Liêm (giai đoạn 1), huyện Hàm Thuận Bắc.

Thẩm định

Kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư Tiểu thủ công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ Hàm Thắng - Hàm Liêm (giai đoạn 1), huyện Hàm Thuận Bắc.

16/10/2018 10:12:17

Vừa qua, UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Tiểu thủ công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ Hàm Thắng - Hàm Liêm (giai đoạn 1), huyện Hàm Thuận Bắc tại Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 20/9/2018, trong đó nhà đầu tư trúng thầu là Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch vụ Nhà Đất Tuấn Tú; tổng mức đầu tư và tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là 222.418.656.793 đồng (tổng chi phí thực hiện dự án 169.602.511.227 đồng; giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng 52.816.145.566 đồng); giá trị nộp ngân sách nhà nước 2.000.000.000 đồng (giá trị này độc lập với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà nhà đầu tư phải nộp theo quy định của pháp luật về đất đai); thời gian thực hiện hợp đồng khoảng 720 ngày. Dự án Khu dân cư Tiểu thủ công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ Hàm Thắng - Hàm Liêm (giai đoạn 1), huyện Hàm Thuận Bắc được đầu tư tại xã Hàm Thắng, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc với diện tích sử dụng đất khoảng 177.354,4 m2. Quy mô đầu tư dự án theo quy hoạch được duyệt gồm: san nền, hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện và hạng mục công viên cây xanh. Việc đầu tư dự án trên nhằm khai thác quỹ đất hiện có của địa phương để hình thành khu đô thị mới phù hợp với quy hoạch chung của huyện Hàm Thuận Bắc.

.

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0444100
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech