Thông tin chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo giải quyết các dự án bãi chôn lấp và xử lý rác sinh hoạt.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND các huyện Đức Linh, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam khẩn trương thực hiện các biện pháp gia cố bờ bao và hoàn thiện hệ thống thu gom nước rỉ rác tránh gây ô nhiễm môi trường tại khu vực; tách riêng hệ thống thu gom nước mưa với nước thải, không để nước mưa chảy tràn vào các ô chứa rác thải; cải tạo, hoàn chỉnh lại hệ thống thu gom, xử lý nước thải theo đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu nêu trên của các Chủ đầu tưtheo đúng các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4105/UBND-KT ngày 26 tháng 9 năm 2018./. LT.Tín

Tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

Thực hiện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Để tiếp tục cải cách các hoạt động kiểm tra chuyên ngành và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt nội dung Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm điều kiện kinh doanh là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, giải phóng nguồn lực xã hội, cần tập trung chỉ đạo thực hiện công tác này một cách quyết liệt, và thực chất. Sở Công thương nghiên cứu Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Sở Y tế nghiên cứu Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn thực phẩm thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế và hướng dẫn của các Bộ chuyên ngành, để tiếp tục tham mưu UBND tỉnh công bố, phổ biến đến các cơ quan, địa phương và các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp biết thực hiện. Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động và thường xuyên cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo quy trình, thủ tục rút gọn. Đài Phát thành - Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận tích cực tuyên truyền, phổ biến về kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên của các sở, ngành, địa phương. Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định./. Hữu Tri

Tăng cường quản lý xe chở khách du lịch trên địa bàn phường Hàm Tiến, Mũi Né, thành phố Phan Thiết và xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 4325/QĐ-UBND về tăng cường quản lý xe chở khách du lịch trên địa bàn phường Hàm Tiến, Mũi Né, thành phố Phan Thiết và xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Phan Thiết và huyện Bắc Bình tiếp tục tổ chức chốt chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây mất an toàn giao thông như chạy quá tốc độ, sử dụng phương tiện hết hạn kiểm định, không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện, điều khiển xe chở hành khách nhưng không có phù hiệu hoặc biển hiệu theo qui định. Bên cạnh đó, giao Sở Giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải của các phương tiện tham gia giao thông và xử phạt theo qui định; chủ trì, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Phan Thiết và huyện Bắc Bình tổ chức họp với các chủ phương tiện đang chở khách để chấn chỉnh việc kinh doanh vận tải đảm bảo đúng quy định. Đồng thời tổ chức mời gọi các hãng taxi, các doanh nghiệp có đủ điều kiện đầu tư thí điểm mô hình taxi - jeep để đáp ứng nhu cầu tham quan bằng xe mui trần của du khách. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Hiệp hội Du lịch tỉnh mời các chủ resort, các khu du lịch khu vực Hàm Tiến, Mũi Né ký cam kết không mời chào, giới thiệu các xe không đủ điều kiện để chở khách; đồng thời có kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm

Tăng cường quản lý nhà nước đối với việc nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ngành và các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu kỹ quy định tạm thời để có hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục về điều kiện chăn nuôi, về kế hoạch bảo vệ môi trường, thủ tục cấp phép xây dựng nhà yến cho người nuôi yến biết, nắm rõ và thực hiện. Đồng thời, chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận và các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện theo đúng quy định; trong đó lưu ý thực hiện tốt việc sử dụng âm thanh dẫn dụ chim yến, điều kiện về vệ sinh thú y và phòng chống dịch bệnh để giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường trong chăn nuôi chim yến tại các địa phương. TT Dân

Chỉ đạo giải pháp xử lý sạt lở bờ biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, rà soát để có hướng dẫn xác định cao trình đỉnh kè cho các khu vực ven biển sao cho phù hợp với công năng sử dụng và không che khuất tầm nhìn ra biển, nhằm thống nhất quản lý về xây dựng các công trình kè chống xói lở bờ biển, đồng thời phục vụ quản lý quy hoạch xây dựng ven biển trên địa bàn toàn tỉnh. UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết thường xuyên tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp cố ý xây dựng kè trái phép, không đúng theo quy định hiện hành./.

Triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2016-2020) của Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gắn với mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2018 – 2020 theo các chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh; xác định một số chỉ tiêu để tập trung lồng ghép, ưu tiên bố trí nguồn lực để phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận, chăm lo phát triển đồng bào dân tộc một cách toàn diện về kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, từng bước rút ngắn khoản cách phát triển giữa các dân tộc, các vùng, đảm bảo quốc phòng - an ninh và nâng cao chât lượng dân số, nguồn lực trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong những năm tới.

Khai mạc Không gian Ẩm thực đặc sản Bình Thuận 2018

Tối ngày 20/10, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Không gin Ẩm thực, đặc sản Bình Thuận 2018. Đến dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; cùng đông đảo nhân dân và du khách. Đây là một trong những sự kiện hấp dẫn của chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 23 năm Ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2018) và 120 năm Phan Thiết được công nhận thị xã (20/10/1898 - 2/10/2018). Diễn ra từ 20 - 23/10, Không gian Ẩm thực, đăc sản Bình Thuận có sự tham gia của 22 đơn vị, doanh nghiệp với 23 gian hàng trưng bày, giới thiệu và phục vụ các món ngon, đặc sản miền biển đến công chúng địa phương và khách du lịch. Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nguyễn Lan Ngọc, khẳng định: Văn hóa ẩm thực Bình Thuận là sự kết hợp hài hòa giữa các món ăn truyền thống địa phương cùng với sự sáng tạo đầy tinh tế và thẩm mỹ của các nghệ nhân ẩm thực để trở thành những sản phẩm ẩm thực cao cấp phục vụ khách du lịch. Tổ chức Không gian Ẩm thực, đặc sản không chỉ giới thiệu, quảng bá nền văn hóa ẩm thực đa dạng, phong phú của địa phương, tạo nên một sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách, mà sự kiện còn là bước chuẩn bị cho việc tổ chức Lễ hội Thanh long lần thứ nhất. Mỗi gian hàng đều trang trí theo phong cách riêng của đơn vị mình và tạo cảm giác gần gũi với thực khách cùng những món ngon đặc trưng vùng miền cũng như của từng doanh nghiệp du lịch. Một số món ngon hương vị vùng miền như Vịt thả dầm, Khâu nhục (Bắc Bình); Gỏi cá tươi, Chả cá kẹp bánh tráng, Canh rau lủi chả cá (Tuy Phong) Tầm long om bầu, Gà nướng - xôi (Đức Linh); Sản phẩm ẩm thực từ thanh long (Hàm Thuận Nam); Heo tộc quay lá mắc mật, Chả cá thác lác, Cơm lam - rau rừng kho quẹt (Tánh Linh). Các khách sạn, resort, nhà hàng thì giới thiệu những “món ngon miền biển” như: Lẩu thả (Seahorse Resort); Bún lẩu hải sản, Hải vương hội tụ (Ocean Dunes Resort), Cá mối nhồi áp chảo sốt nhum biển (Sealinks City); Rồng xanh quê hương (Muine Bay Resort); Cá cuộn nấm hương sốt thanh long (Villa Del Sol Resort); Lẩu ếch Bình Minh (Khách sạn Bình Minh); Mực nướng, Gỏi cá, Ốc len xão dừa, Cháo hàu (Nhà hàng Cây Bàng)… Ngoài ra, còn có các món ăn hương vị Hàn Quốc như: Cơm trộn Bibimbap, Cơm chiên kim chi, Cơm cuộn, Shushi (Quán Bungogi); Thức uống sức khỏe thanh long (Phòng tập S Fitness); Bánh căn, Bánh canh chả cá, Nước mắm, Mực một nắng, Thanh long (Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Bình Thuận); Chả giò thanh long hải sản, Bún mắm Cần Thơ, Ốc bươu nướng tiêu, Chả giò rế lưới (Trường Nấu ăn Tây Đô).

Thông tin chỉ đạo điều hành

Lãnh đạo sở chỉ đạo

<<  <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0428468
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech