Thủ tục Hành chính

Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư Ngân sách nhà nước

Thủ tục thẩm định dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước, thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định điều chỉnh.

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục cấp Quyết định chủ trương đầu tư, chuyển nhượng dự án, cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho người nước ngoài Phí lệ phí: Không

Dịch vụ công trực tuyến - Thủ tục Cấp giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

I. Phí lệ phí 1. Thành lập mới/thay đổi doanh nghiệp, công ty: 200.000 đồng. 2. Thành lập mới/thay đổi Chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh: 100.000 đồng. 3. Đăng báo thành lập mới/thay đổi: 300.000 đồng. II. Thời gian xử lý: 3 -5 ngày.

Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh

Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Quyết định 3416/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

<<  <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0413293
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech