Tìm kiếm
hiển thị từ 1 - 10 trong 23 dòng<< đầu< trước123sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 83/2015/NNĐ-CP 28/09/2015 Nghị định số 83/2015/NNĐ-CP Quy định về đầu tư ra nước ngoài
2 2177 21/08/2015 Thẩm quyền sở kế hoạch và đầu tư
3 4243/QĐ-UBND 30/12/2014 Quyết định 4243/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 45/2014/QĐ-UBND 21/10/2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
5 1404/QĐ-BKHĐT 06/10/2014 - Quyết định 1404/QĐ-BKHĐT ngày 06/10/2014 về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
6 05/2014/TT-BKHĐT 30/09/2014 Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
7 67/2014/QH13 11/06/2014 Luật đầu tư số 67/2014/QH13
8 1992/QĐ-UBND 11/06/2014 Quyết định 1992/QĐ-UBND ngày 11/6/2014, về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
9 457/QĐ-BKHĐT 10/04/2014 Quyết định số 457/QĐ-BKHĐT ngày 10/4/2014 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
10 01/2014/TT-BKH 09/01/2014 Thông tư số 01/2014/TT-BKH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013 của Chính phủ
hiển thị từ 1 - 10 trong 23 dòng<< đầu< trước123sau >cuối >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech