Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 3653
  • Trong tuần: 9 646
  • Tháng hiện tại: 34 088
  • Tổng lượt truy cập: 1081904
Đăng nhập
Trình thẩm định quy hoạch tỉnh và báo cáo môi trường chiến lược quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Lượt xem: 5353

Căn cứ văn bản số 4478/UBND-TH ngày 29/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thống nhất nội dung Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh tại Tờ trình số 5258/TTr-SKHĐT ngày 30/12/2022. (đính kèm)

1. To trinh Hoi dong tham dinh (final in).pdf

2. Van ban thong nhat cua Chu tich UBND trinh HDTD (final in).pdf

3. Du thao Quyet dinh phe duyet cua TTgCP (final in).pdf

4. Bao cao tong hop Quy hoach tinh Binh Thuan (final in).pdf

4.1. Phu luc kem theo Bao cao tong hop QH Binh Thuan (final in).pdf

5. Bao cao tom tat QH Binh Thuan (final in).pdf

6. Bao cao DMC trinh tham dinh (final in).pdf

7. Ban sao cac van ban gop y cua Bo, nganh, dia phuong (final in).pdf

8. Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến góp ý về QH tỉnh, ĐMC

9. Cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh Bình Thuận

 

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang