Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 327
  • Trong tuần: 6 733
  • Tháng hiện tại: 32 310
  • Tổng lượt truy cập: 1022245
Đăng nhập
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 279

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 trên địa bàn tỉnh, đánh giá những kết quả đạt được, phát hiện những cách làm hay, sáng tạo để có giải pháp nhân rộng trong tỉnh; kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc hoặc vi phạm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại các sở, ngành, địa phương để có hướng khắc phục, tháo gỡ; ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các sở, ngành, địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thống nhất trong tỉnh.
Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình triển khai kế hoạch CCHC năm 2023, kết quả thực hiện công tác CCHC trên các lĩnh vực quản lý của các sở, ngành, địa phương; việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao: Công tác chỉ đạo, điều hành; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Từ đó có biện pháp chỉ đạo sát hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC trong thời gian tiếp theo, góp phần nâng điểm số và thứ hạng các chỉ số đánh giá.
Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác cải CCHC.
Thu thập thông tin phục vụ cho việc đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm, Chỉ số chuyển đổi số (DTI), Chỉ số đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương.

UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ (cơ quan chủ trì) thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh; thành phần Đoàn kiểm tra gồm đại diện Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng UBND tỉnh và Sở, ngành có liên quan theo đề nghị của Sở Nội vụ. Đoàn kiểm tra do lãnh đạo Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn.

Các đơn vị được kiểm tra năm 2023: UBND huyện Hàm Thuận Bắc; UBND huyện Hàm Tân; UBND huyện Tuy Phong; UBND huyện Hàm Thuận Nam; UBND huyện Đức Linh; UBND huyện Bắc Bình; UBND huyện Tánh Linh; UBND thành phố Phan Thiết; UBND huyện Phú Quý; UBND thị xã La Gi; Sở Y tế; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

162cvub.signed.signed.pdf

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang