Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 232
  • Trong tuần: 6 638
  • Tháng hiện tại: 32 215
  • Tổng lượt truy cập: 1022150
Đăng nhập
7 phương thức sử dụng thông tin thay Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính
Lượt xem: 404

Theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, sau ngày 31/12/2022 Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng; Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và chỉ đạo của Cục C06 - Bộ Công an.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương Không yêu cầu công dân nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, thay vào đó khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân khi giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, được thực hiện bằng 01 trong 07 phương thức sau:
(1)    Công dân có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.
(2)    Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị đầu đọc mã QRcode trên thẻ Căn cước công dân đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.  
(3)    Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị đầu đọc chíp điện tử trên thẻ Căn cước công dân đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.  
(4)    Cơ quan, tổ chức, cá nhân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.  
(5)    Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNeID để sử dụng thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
(6)    Công dân có thể sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú để chứng minh thông tin cá nhân, nơi cư trú khi không thể khai thác, sử dụng được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
(7)    Công dân có thể sử dụng giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chứng minh thông tin cá nhân, nơi cư trú khi không thể khai thác, sử dụng được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang