Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Công tác cải cách hành chính quý I năm 2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 392

Về các hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của Sở đối với công tác CCHC: Đã thực hiện tổ chức họp rà soát các tiêu chí/tiêu chí thành phần, nhiệm vụ CCHC năm 2022 có điểm thẩm định còn thấp để xây dựng kế hoạch khắc phục trong năm 2023. Đối với tiến độ thực hiện kế hoạch CCHC năm: Đã thực hiện đầy đủ các kế hoạch về cải cách hành chính như: kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2023; kế hoạch về công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023;  về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023; về Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022;  Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong kết quả công bố CCHC năm 2023; Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023; Đang triển khai thực hiện các kế hoạch theo đúng thời gian quy định.
Sở đã Thực hiện cử công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, việc sử dụng và bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của UBND tỉnh; Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng, cơ chế phối hợp, chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức và người lao động thực hiện theo quy định của UBND tỉnh.
Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC: Số hóa hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 501/501 (liên quan ĐKKD: 357 hồ sơ; liên quan ĐKĐT: 144 hồ sơ).

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang