Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 3675
  • Trong tuần: 9 668
  • Tháng hiện tại: 34 110
  • Tổng lượt truy cập: 1081926
Đăng nhập
Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023
Lượt xem: 499
Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 các nội dung chủ yếu
-    Công bố Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2023 và các danh mục văn bản thể hiện kết quả hệ thống hóa kỳ 2019-2023 của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh.
-    Thông qua việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản sẽ giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật; cập nhật kịp thời thông tin của văn bản vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
- Tập hợp đầy đủ văn bản và kết quả rà soát văn bản thuộc đối tượng hệ  thống hóa văn bản kỳ 2019-2023; tuân thủ trình tự thực hiện hệ thống hóa theo  quy định tại Điều 167 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP).
-    Xác định cụ thể nội dung các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của cơ quan trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản; có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan trong quá trình tổ chức thực hiện; bảo đảm bố trí các điều kiện cần thiết cho việc hệ thống hóa văn bản.
-    Phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan có trách nhiệm thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định, xem đây nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác năm 2023.
2023_725_KH-SKHDT%20he%20thong%20hoa%20van%20ban%20quy%20pham%20phap%20luat%20ky%202019-2023.signed.signed.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang