Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 331
  • Trong tuần: 6 737
  • Tháng hiện tại: 32 314
  • Tổng lượt truy cập: 1022249
Đăng nhập
kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 299
Vừa qua, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền  về cải cách hành chính năm 2023, trong đó nêu rõ mục đích việc Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về các nhiệm vụ, mục tiêu và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Góp phần tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để thực hiện tốt công tác CCHC trong lĩnh vực quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nâng cao nhận thức của người dân về công tác CCHC nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC); tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong triển khai, giám sát quá trình thực hiện CCHC tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tăng cường công tác phối hợp, cung cấp, chia sẻ thông tin CCHC giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với các cơ quan truyền thông, báo chí và với người dân, doanh nghiệp; Công tác tuyên truyền phải hiệu quả, thiết thực, kịp thời đến các đối tượng, chủ thể được tuyên truyền; phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư và từng nhóm đối tượng; Kết hợp công tác tuyên truyền với việc thực hiện kế hoạch CCHC của tinh, Sở Kế hoạch và Đầu tư; lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Huy động, tăng cường sự phối hợp tham gia của các cấp, ngành, đoàn thể tham gia công tác tuyên truyền; kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.   

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang