Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 389
  • Trong tuần: 6 795
  • Tháng hiện tại: 32 372
  • Tổng lượt truy cập: 1022307
Đăng nhập
KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 227
Vừa qua, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trong đó triển khai Thực hiện nghiêm, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách TTHC, kiểm soát TTHC theo chủ trương, định hướng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra nhằm cải thiện môi trường kinh doanh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.  
-    Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong tiếp nhận và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, theo hướng phục vụ người dân, doanh nghiệp góp phần tạo niềm tin, sự đồng thuận của xã hội với công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC thuộc thẩm quyền của Sở.  
-    Nâng cao chất lượng và trách nhiệm của Sở trong giải quyết TTHC; tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời và chính xác trong giải quyết TTHC.  

-    Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.  
-    Nội dung Kế hoạch phải đảm bảo đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 gắn với kết quả cụ thể trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.  
-    Phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý giữa các phòng đơn vị thuộc Sở trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát TTHC. Đồng thời, huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC.  

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang