Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 3604
  • Trong tuần: 9 597
  • Tháng hiện tại: 34 039
  • Tổng lượt truy cập: 1081855
Đăng nhập
08 Thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
Lượt xem: 251

Nhằm Nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường mạng, Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Chính phủ yêu cầu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự kiến triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn phần 08 Thủ tục hành chính cụ thể.

1.005125    Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã
1.005003    Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã
1.005064    Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã
2.002125    Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã
1.005072    Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)
1.005046    Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
1.005283    Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
1.009662    Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang