Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1156
  • Trong tuần: 12 931
  • Trong tháng: 43 482
  • Tất cả: 877837
Đăng nhập
Lượt xem: 143

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận Tháng 2 năm 2023 (01/02/2023-28/02/2023)

Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tháng (từ ngày 01/02/2023 đến ngày 28/02/2023) Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 406 và tồn của kỳ trước là 226 hồ sơ, đã giải quyết [tongsohosodagiaiquyet] hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 356 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 3 lĩnh vực.
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) tiếp nhận mới 4 hồ sơ, đang giải quyết 4 hồ sơ, đã giải quyết 0 hồ sơ; Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 4 hồ sơ, tiếp nhận mới 146 hồ sơ, đang giải quyết 150 hồ sơ, đã giải quyết 0 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam tồn kỳ trước 42 hồ sơ, tiếp nhận mới 30 hồ sơ, đang giải quyết 70 hồ sơ, đã giải quyết 2 hồ sơ; Lĩnh vực 46 tồn kỳ trước 180 hồ sơ, tiếp nhận mới 226 hồ sơ, đang giải quyết 52 hồ sơ, đã giải quyết 354 hồ sơ;
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang