Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 278
  • Trong tuần: 6 684
  • Tháng hiện tại: 32 261
  • Tổng lượt truy cập: 1022196
Đăng nhập
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 14 năm 2023 (27/03/2023-02/04/2023)
Lượt xem: 127
Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần (từ ngày 27/03/2023 đến ngày 02/04/2023) Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 205 và tồn của kỳ trước là 139 hồ sơ, đang giải quyết 206 hồ sơ, hồ sơ đã giải quyết 138 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 3 lĩnh vực.
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) tiếp nhận mới 2 hồ sơ, đang giải quyết 2 hồ sơ, đã giải quyết 0 hồ sơ; Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 25 hồ sơ, tiếp nhận mới 50 hồ sơ, đang giải quyết 74 hồ sơ, đã giải quyết 1 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam tồn kỳ trước 48 hồ sơ, tiếp nhận mới 14 hồ sơ, đang giải quyết 60 hồ sơ, đã giải quyết 2 hồ sơ; Lĩnh vực 73 tồn kỳ trước 66 hồ sơ, tiếp nhận mới 139 hồ sơ, đang giải quyết 70 hồ sơ, đã giải quyết 135 hồ sơ;
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang