Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 218
  • Trong tuần: 6 624
  • Tháng hiện tại: 32 201
  • Tổng lượt truy cập: 1022136
Đăng nhập
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 16 năm 2023 (10/04/2023-16/04/2023)
Lượt xem: 146
Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần (từ ngày 10/04/2023 đến ngày 16/04/2023) Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 203 và tồn của kỳ trước là 141 hồ sơ, đang giải quyết 215 hồ sơ, hồ sơ đã giải quyết 129 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 3 lĩnh vực.
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) tồn kỳ trước 2 hồ sơ, tiếp nhận mới 4 hồ sơ, đang giải quyết 6 hồ sơ, đã giải quyết 0 hồ sơ; Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 14 hồ sơ, tiếp nhận mới 51 hồ sơ, đang giải quyết 64 hồ sơ, đã giải quyết 1 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam tồn kỳ trước 63 hồ sơ, tiếp nhận mới 7 hồ sơ, đang giải quyết 68 hồ sơ, đã giải quyết 2 hồ sơ; Lĩnh vực 79 tồn kỳ trước 62 hồ sơ, tiếp nhận mới 141 hồ sơ, đang giải quyết 77 hồ sơ, đã giải quyết 126 hồ sơ;
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang