Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 280
  • Trong tuần: 6 686
  • Tháng hiện tại: 32 263
  • Tổng lượt truy cập: 1022198
Đăng nhập
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 17 năm 2023 (17/04/2023-23/04/2023)
Lượt xem: 114
Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần (từ ngày 17/04/2023 đến ngày 23/04/2023) Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 177 và tồn của kỳ trước là 127 hồ sơ, đang giải quyết 192 hồ sơ, hồ sơ đã giải quyết 112 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 3 lĩnh vực.
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) tồn kỳ trước 4 hồ sơ, tiếp nhận mới 3 hồ sơ, đang giải quyết 7 hồ sơ, đã giải quyết 0 hồ sơ; Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 19 hồ sơ, tiếp nhận mới 39 hồ sơ, đang giải quyết 57 hồ sơ, đã giải quyết 1 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam tồn kỳ trước 54 hồ sơ, tiếp nhận mới 8 hồ sơ, đang giải quyết 60 hồ sơ, đã giải quyết 2 hồ sơ; Lĩnh vực 77 tồn kỳ trước 50 hồ sơ, tiếp nhận mới 127 hồ sơ, đang giải quyết 68 hồ sơ, đã giải quyết 109 hồ sơ;
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang