Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 371
  • Trong tuần: 6 777
  • Tháng hiện tại: 32 354
  • Tổng lượt truy cập: 1022289
Đăng nhập
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 18 năm 2023 (24/04/2023-30/04/2023)
Lượt xem: 129
Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần (từ ngày 24/04/2023 đến ngày 30/04/2023) Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 158 và tồn của kỳ trước là 113 hồ sơ, đang giải quyết 172 hồ sơ, hồ sơ đã giải quyết 99 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 3 lĩnh vực.
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) tồn kỳ trước 3 hồ sơ, đang giải quyết 3 hồ sơ, đã giải quyết 0 hồ sơ; Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 15 hồ sơ, tiếp nhận mới 37 hồ sơ, đang giải quyết 51 hồ sơ, đã giải quyết 1 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam tồn kỳ trước 50 hồ sơ, tiếp nhận mới 8 hồ sơ, đang giải quyết 56 hồ sơ, đã giải quyết 2 hồ sơ; Lĩnh vực 68 tồn kỳ trước 45 hồ sơ, tiếp nhận mới 113 hồ sơ, đang giải quyết 62 hồ sơ, đã giải quyết 96 hồ sơ;
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang