Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 223
  • Trong tuần: 6 629
  • Tháng hiện tại: 32 206
  • Tổng lượt truy cập: 1022141
Đăng nhập
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 20 năm 2023 (08/05/2023-14/05/2023)
Lượt xem: 124
Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần (từ ngày 08/05/2023 đến ngày 14/05/2023) Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 173 và tồn của kỳ trước là 117 hồ sơ, đang giải quyết 189 hồ sơ, hồ sơ đã giải quyết 101 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 3 lĩnh vực.
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) tồn kỳ trước 1 hồ sơ, đang giải quyết 1 hồ sơ, đã giải quyết 0 hồ sơ; Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 10 hồ sơ, tiếp nhận mới 44 hồ sơ, đang giải quyết 53 hồ sơ, đã giải quyết 1 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam tồn kỳ trước 50 hồ sơ, tiếp nhận mới 12 hồ sơ, đang giải quyết 59 hồ sơ, đã giải quyết 3 hồ sơ; Lĩnh vực 61 tồn kỳ trước 56 hồ sơ, tiếp nhận mới 117 hồ sơ, đang giải quyết 76 hồ sơ, đã giải quyết 97 hồ sơ;
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang