Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1673
  • Trong tuần: 13 182
  • Trong tháng: 49 757
  • Tất cả: 781826
Đăng nhập
Lượt xem: 617

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận năm 2023

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ địa phương qua việc tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn đối với công lao của các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước; góp phần chào mừng các ngày lễ kỷ niệm trong năm 2023: 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023); 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); 78 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023); năm Du lịch quốc gia Bình Thuận Hội tụ xanh 2023

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025), giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm được nội dung cốt lõi, hiểu sâu sắc hơn đường lối, chủ trương của Đảng, từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận năm 2023

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm 2 tuần/ kỳ bằng phần mềm trên Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Thuận: binhthuan.dcs.vn và các website liên kết: baobinhthuan.com.vn (Báo Bình Thuận); binhthuantv.vn (Đài PTTH Bình Thuận); tinhdoanbinhthuan.org.vn (Tỉnh đoàn Bình Thuận); sgddt.binhthuan.gov.vn (Sở Giáo dục và Đào tạo).

Thời gian thi: Cuộc thi diễn ra 12 kỳ thi (2 tuần/ 01 kỳ thi), từ ngày 03/02/2023 đến ngày 23/7/2023.

Xem chi tiết thể lệ

93 KHBTGTU 2023.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang