Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1206
  • Trong tuần: 12 981
  • Trong tháng: 43 532
  • Tất cả: 877887
Đăng nhập
Lượt xem: 144

Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực cho tất cả mọi người ở mọi nơi

-    Trong năm 2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3341/KH-UBND ngày 06/10/2022 về rà soát hộ nghèo và xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn tỉnh; trình HĐND tỉnh ban hành một số nghị quyết triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh .
 
-    Kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 và kết quả rà soát hộ nghèo mới phát sinh: Hộ nghèo có 10.689 hộ, chiếm 3,20% so với tổng số hộ toàn tỉnh (tăng 137 hộ so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 0,04%), trong đó có 3.373 hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc (chiếm 13,13% so với tổng số hộ nghèo DTTS và chiếm 31,56% so với tổng số hộ nghèo toàn tỉnh); hộ cận nghèo có 14.994 hộ, chiếm 4,49% so với tổng số hộ toàn tỉnh (tăng 251 hộ so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 0,08%), trong đó có 3.508 hộ cận nghèo vùng đồng bào dân tộc (chiếm 13,63% so với tổng số hộ nghèo DTTS và chiếm 23,4% so với tổng số hộ cận nghèo toàn tỉnh). Ước kết quả thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 là 0,47%, đạt 100% kế hoạch năm.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang