Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1018
  • Trong tuần: 12 793
  • Trong tháng: 43 344
  • Tất cả: 877699
Đăng nhập
Lượt xem: 152

Triển khai các hệ thống và các biện pháp an sinh xã hội thích hợp cho mọi người, bao gồm cả các chính sách an sinh xã hội

-    Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  và và hoàn thành thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
-    Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; chế độ thăm, tặng quà dịp tết, chế độ trợ cấp ưu đãi cho con của người có công đang đi học, cấp bảo hiểm y tế, các phong trào Đền ơn đáp nghĩa đã được duy trì thường xuyên, tiếp tục phát triển . Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ; các địa phương tổ chức tốt các giải pháp cụ thể trợ giúp hộ nghèo ổn định sản xuất và phát triển sản xuất; các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, chi trả trợ cấp kịp thời, đúng thời gian quy định, đúng chế độ, chính sách6.  
-    Hoạt động Bảo hiểm xã hội tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Triển khai đầy đủ, kịp thời chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, thực hiện có hiệu quả việc khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang