Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 1127
  • Trong tuần: 12 902
  • Trong tháng: 43 453
  • Tất cả: 877808
Đăng nhập
Lượt xem: 193

Công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh 2022

Trong năm 2022, việc triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tập trung đẩy mạnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các quy định về thông tin đối ngoại1, đã triển khai toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại tại địa phương; chủ động chương trình, kế hoạch thông tin đối ngoại; tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Thuận đến với bạn bè trong và ngoài nước; tăng cường công tác tuyên truyền định hướng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đối với việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Qua đó, đã tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại và hoạt động thông tin đối ngoại; bảo đảm sự tập trung thống nhất của chính quyền Nhà nước tại địa phương và sự phối hợp với các tỉnh thành trong và ngoài nước để đẩy mạnh quảng bá hình ảnh quê hương, văn hóa, con người Bình Thuận đến với bạn bè quốc tế.
Nhìn chung, công tác thông tin đối ngoại trong năm qua được các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai khá đồng bộ, hiệu quả; giúp cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp nước ngoài và kiều bào là người Binh Thù ân hị ểu rõ hơn về tình hình đất nước, của tỉnh nhà, về đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang