Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1220
  • Trong tuần: 12 995
  • Trong tháng: 43 546
  • Tất cả: 877901
Đăng nhập
Lượt xem: 190

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2022

-    Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm giai đoạn 20212022 đạt 6,31%.
-    Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 là 728 đơn vị, năm 2022 là 724 đơn vị (giảm 4 đơn vị so với năm 2021, tương ứng giảm 0,55%).           - Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đến năm 2022 theo từng mức độ tự chủ: (1) tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: 2/724, chiếm tỷ lệ 0,28%; (2) tự bảo đảm chi thường xuyên: 41/724, chiếm tỷ lệ 5,66%; (3) tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: 166/724, chiếm tỷ lệ 22,93%; (4) do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: 515/724, chiếm tỷ lệ 71,13%.
-    Tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các tổ chức tín dụng đến năm cuối năm 2021 là 0,84%, năm 2022 là 1,11% .
-    Tổng vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP bình quân giai đoạn 20212022 đạt 44,08%.   
-    Số lượng doanh nghiệp đến năm 2022 (đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh) ước đạt 5.050 doanh nghiệp, tăng 13,48% so với năm 2020. Tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân trong GRDP năm 2022 đạt 70,13%.
-    Số lượng hợp tác xã đến năm 2022 ước đạt 204 hợp tác xã, trong đó có 6 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang