Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 3656
  • Trong tuần: 9 649
  • Tháng hiện tại: 34 091
  • Tổng lượt truy cập: 1081907
Đăng nhập
Thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022
Lượt xem: 500
-    Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 5.687.518 triệu đồng, trong đó:
+ Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 3.407.270 triệu đồng; gồm vốn năm trước được phép kéo dài là 46.850 triệu đồng, vốn kế hoạch năm là 3.360.420 triệu đồng.
+ Vốn ngân sách trung ương trong nước: 2.143.827 triệu đồng; gồm vốn năm trước được phép kéo dài là 197.364 triệu đồng, vốn kế hoạch năm là 1.946.463 triệu đồng.
+ Vốn ngoài nước (ODA): 136.421 triệu đồng; gồm vốn năm trước được phép kéo dài là 0 đồng, vốn kế hoạch năm là 136.421 triệu đồng.
-    Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng 01 năm sau: 4.835.950 triệu đồng, đạt 85,02 % so với kế hoạch; trong đó:
+ Thanh toán vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 2.915.938 triệu đồng, đạt 85,58% so với kế hoạch; gồm thanh toán vốn năm trước được phép kéo dài là 16.899 triệu đồng, đạt 36,07% so với kế hoạch; vốn kế hoạch năm là 2.899.039 triệu đồng, đạt 86,27% so với kế hoạch.
+ Thanh toán vốn ngân sách trung ương trong nước: 1.813.183 triệu đồng, đạt 84,58% so với kế hoạch; gồm thanh toán vốn năm trước được phép kéo dài là 150.082 triệu đồng, đạt 76,04% so với kế hoạch; vốn kế hoạch năm là 1.663.101 triệu đồng, đạt 85,44% so với kế hoạch.
+ Thanh toán vốn ngoài nước (ODA): 106.829 triệu đồng, đạt 78,31% so với kế hoạch.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang