Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 1042
  • Trong tuần: 12 817
  • Trong tháng: 43 368
  • Tất cả: 877723
Đăng nhập
Lượt xem: 288

Các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm để điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của doanh nghiệp

Công tác quy hoạch, phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm chỉ đạo. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai lập, điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh; ban hành Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 về việc phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cấp huyện. Triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cấp huyện; lập quy hoạch chi tiết và triển khai đầu tư dự án khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao có hạ tầng hoàn thiện để kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình đầu tư sản xuất.
Rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cụm công nghiệp vào Phương án phát triển cụm công nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 tích hợp vào Quy hoạch tỉnh; ban hành Quy định khuyến khích tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; rà soát vị trí, địa điểm để quy hoạch Dự án Trung tâm Logistics hạng II cấp vùng tại huyện Tuy Phong trong phương án kết cấu hạ tầng thương mại tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chỉ đạo các đơn vị có liên quan chuẩn bị Đề án vùng phát triển thanh long; tiếp tục lập đề án vùng nguyên liệu gỗ, vùng phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, Khu bảo tồn biển Phú Quý, Khu bảo tồn biển Hòn Cau trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Bình Thuận và phối hợp với đơn vị liên quan lựa chọn khu vực dự kiến phát triển hoạt động kinh tế ban đêm; rà soát, tổng hợp danh mục dự án và mức vốn dự kiến bố trí từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương; triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; rà soát quy định về trình tự giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận để phù hợp với tình hình thực tế và các nội dung mới được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020.  

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang