Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 1047
  • Trong tuần: 12 822
  • Trong tháng: 43 373
  • Tất cả: 877728
Đăng nhập
Lượt xem: 223

Tiến độ giải ngân Vốn ODA, vay ưu đãi

Tiến độ giải ngân Vốn ODA, vay ưu đãi
-    Kế hoạch vốn ODA, vay ưu đãi năm 2022: 167.202 triệu đồng.
+ Vốn cấp phát từ NSTW: 136.421 triệu đồng (được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 là 184.734 triệu đồng; tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 3302/UBND-ĐTQH ngày 03/10/2022 đề nghị hoàn trả lại về NSTW 48.313 triệu đồng);
+ Vốn vay lại của địa phương: 30.781 triệu đồng  (được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 là 42.500 triệu đồng; tuy nhiên thực tế phân bổ của tỉnh Bình Thuận theo nhu cầu của các dự án là
30.781 triệu đồng). - Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến ngày 31/12/2022: 87.273 triệu đồng, đạt 52,2% kế hoạch vốn ODA, vay ưu đãi năm 2022.  
-    Dự kiến lũy kế giải ngân từ đầu năm đến ngày 31/01/2023: 160.246 triệu đồng, đạt 95,8% kế hoạch vốn ODA, vay ưu đãi năm 2022. 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang