Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận năm 2023
Lượt xem: 54
Thực hiện Quyết định số 1080/QĐ-BTTTT ngày 21/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận năm 2023, Mục đích: Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về vai trò, ý nghĩa, lợi ích của chuyển đổi số; góp phần thúc đẩy sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, tạo thành động lực để đẩy nhanh, đồng bộ công cuộc chuyển đổi số của tỉnh. Trong đó Tổ chức các hoạt động có Chủ đề ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2023: “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”, Kế hoạch được giao cho Sở Thông tin và Truyền thông xhủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan tổ chức thực hiện.

Download 3657cvub.signed.signed.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang