Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 321
  • Trong tuần: 9 619
  • Tháng hiện tại: 34 188
  • Tổng lượt truy cập: 1082479
Đăng nhập
Dự án chuyển đổi số được đề xuất thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025
Lượt xem: 41
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan, có vai trò rất quan trọng đối với mọi Quốc gia. Chuyển đổi số giúp giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường, xã hội; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý điều hành, phát triển Chính phủ số, xã hội số, công dân số.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã rà soát, tổng hợp và đề xuất 13 dự án chuyển đổi số ưu tiên triển khai thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025 với tổng nguồn vốn đầu tư là 167.771,7 triệu đồng.

Cụ thể, trong giai đoạn 2023 - 2025 sẽ đầu tư dự án xây dựng hệ thống quản lý thông tin môi trường tỉnh Bình Thuận nhằm thực hiện đồng bộ, liên thông thông tin, dữ liệu liên quan đến hồ sơ thuộc lĩnh vực quản lý môi trường tại Chi cục Bảo vệ Môi trường Bình Thuận.

Xây dựng hệ thống du lịch thông minh tỉnh Bình Thuận nhằm đồng bộ, thống nhất với mô hình vận hành trên môi trường số, xây dựng tại trung tâm dữ liệu của địa phương với hạ tầng điện toán đám mây; áp dụng nhiều công nghệ hiện đại, sử dụng và triển khai nền tảng công nghệ Web - Based để nâng cao khả năng kết nối, liên thông với các ứng dụng, hệ thống khác.

Xây dựng hệ thống thông tin nghiệp vụ ngành Công thương nhằm tích hợp các phần mềm dùng chung của tỉnh, của Bộ Công Thương vào hệ thống thông tin nghiệp vụ trên nền tảng Web chuyên ngành của Sở Công Thương để quản lý các dữ liệu, quy hoạch ngành, xử lý các nghiệp vụ, báo cáo, thống kê các chỉ số ngành.

Hệ thống quản lý hồ sơ bệnh án điện tử sử dụng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh, bao gồm tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xây dựng nền tảng tư vấn khám, chữa bệnh từ xa cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang