Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
KẾ HOẠCH Chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số năm 2024
Lượt xem: 90
Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 1391/KH-SKHĐT ngày 04/4/2024 về Chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số năm 2024
Mục tiêu Triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch số 1051/KH-UBND ngày 25/03/2024 của UBND tỉnh về việc Chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số năm 2024; Xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đến từng phòng, đơn vị thuộc sở, bảo đảm việc triển khai được thuận tiện. Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 10NQ/TU, Kế hoạch số 1282/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh và các kế hoạch, quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành liên quan đến triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và các bộ, ngành trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Download 1391_KH_CCHC_2024_1051_KH-UBND.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang