Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 349
  • Trong tuần: 9 647
  • Tháng hiện tại: 34 216
  • Tổng lượt truy cập: 1082507
Đăng nhập
Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận cử công chức tham gia đào tạo Đề án 06
Lượt xem: 41
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Công văn số 3881/SKHĐT-VP ngày 12 tháng 9 năm 2023 về việc cử công chức tham gia đào tạo Đề án 06.

Theo Công văn, Sở Kế hoạch và Đầu tư cử ông Lê Ngọc Thạnh, sinh năm 1979, chức vụ Chuyên viên Văn phòng Sở, số điện thoại 0909502900 tham gia đào tạo các nhiệm vụ trong đề án 06 về triển khai mô hình thứ 3 “Triển khai nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến đại chúng mở MOOC”.

Đề án 06 là Đề án phát triển ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Mô hình thứ 3 “Triển khai nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến đại chúng mở MOOC” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án.

Việc cử công chức tham gia đào tạo Đề án 06 nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác CNTT của Sở Kế hoạch và Đầu tư, góp phần triển khai hiệu quả Đề án 06.

Download 3881_CuCongChucThamGiaDeAn06.s.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang