Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2024
Lượt xem: 25
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu các đơn vị thuộc sở tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.
Nâng cao điểm số các chỉ số PAR INDEX, SIPAS và CCHC:
Các phòng, đơn vị phải nỗ lực, quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC của ngành.
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp, cách làm mới để không ngừng nâng cao cải thiện điểm số, thứ hạng các chỉ số PAR INDEX, SIPAS của tỉnh, chỉ số CCHC của cơ quan trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm:
Tiếp tục cải thiện điểm số ở các nội dung, tiêu chí các chỉ số PAR, SIPAS của tỉnh thuộc trách nhiệm theo dõi của ngành và chỉ số CCHC của cơ quan có điểm số còn thấp so với điểm chuẩn của bộ tiêu chí đánh giá.
Phấn đấu không có hồ sơ giải quyết trễ hẹn; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết đúng và trước hẹn đạt từ 98% trở lên.
100% TTHC được công bố danh mục; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử và công khai kịp thời, đúng quy định.
100% các phòng, đơn vị bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt.
Phấn đấu giải ngân đạt trên 95% theo Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024.
Phấn đấu đạt tối thiểu 80% tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.
Phấn đấu đạt 100% tỷ lệ cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, đảm bảo triển khai hiệu quả các ứng dụng, phần mềm CNTT trong hoạt động của Sở.

Việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ CCHC và chuyển đổi số sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Download 571_CV_TrienKhai_2024_26_TB-UB.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang