Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số tỉnh về lĩnh vực Chuyển đổi số
Lượt xem: 65
Vừa qua, Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đã ban hành Quyết định số: 35/QĐ-BCĐ ngày 27/02/2024 về việc thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số tỉnh về lĩnh vực Chuyển đổi số, cơ cấu gồm 01 tổ trưởng, 01 tổ phó và 36 thành viên; nhiệm vụ Giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số tỉnh trong nghiên cứu, đề xuất về chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp kỹ thuật nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tỉnh, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển đổi số của tỉnh.
Download 35.Qd-BCdQuyetdinhthanhlap.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang