Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 277
  • Trong tuần: 9 575
  • Tháng hiện tại: 34 144
  • Tổng lượt truy cập: 1082435
Đăng nhập
triển khai chiến dịch cao điểm 90 ngày “Nâng cao chỉ số Chuyển đổi số (DTI)”
Lượt xem: 39
UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch cao điểm 90 ngày “Nâng cao chỉ số Chuyển đổi số (DTI) tỉnh Bình Thuận năm 2023” từ ngày 20/9/2023 đến ngày 19/12/2023.

Mục đích của chiến dịch là cụ thể hóa các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch số 1282/KH-UBND ngày 04/5/2022 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành để nâng cao chỉ số xếp hạng DTI của tỉnh năm 2023.

Chiến dịch tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đạt các chỉ số thành phần trong Bộ chỉ số DTI trong năm 2022 chưa đạt hoặc đạt thấp; đồng thời, tiếp tục duy trì không để giảm điểm số ở các chỉ số thành phần đã đạt kết quả cao.

Để triển khai chiến dịch đạt hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Phát động chiến dịch rộng rãi đến mọi tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương (từ cấp tỉnh đến cấp xã), doanh nghiệp, người dân để biết và cùng tham gia thực hiện chiến dịch đạt kết quả cao nhất.
Phân công cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm và thời gian hoàn thành; triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ đề ra nhằm đạt mục tiêu nhanh nhất và hiệu quả, tiết kiệm.
Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình chỉ đạo, tổ chức triển khai chiến dịch.

Chiến dịch cao điểm 90 ngày “Nâng cao chỉ số Chuyển đổi số (DTI) tỉnh Bình Thuận năm 2023” là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Download 3562khub.signed.signed.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang