Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 342
  • Trong tuần: 9 640
  • Tháng hiện tại: 34 209
  • Tổng lượt truy cập: 1082500
Đăng nhập
UBND tỉnh Bình Thuận giao nhiệm vụ thực hiện các chỉ số thành phần Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh
Lượt xem: 45
UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 về việc giao nhiệm vụ thực hiện các chỉ số thành phần theo Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh.

Theo Quyết định, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh, Trường Cao đẳng Bình Thuận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các chỉ số thành phần theo Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Xây dựng và ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện, đề ra biện pháp cụ thể để đạt các chỉ số thành phần được giao chủ trì thực hiện.
Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hằng quý (trước ngày 25 của tháng cuối quý) và đột xuất về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thực hiện cung cấp số liệu cụ thể, tài liệu kiểm chứng theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông để đánh giá Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh.

Quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Download 1998kem.signed.pdf

Download 1998qdub.signed.signed.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang