Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận Tháng 11 năm 2023 (01/11/2023-30/11/2023)
Lượt xem: 88
Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tháng (từ ngày 01/11/2023 đến ngày 30/11/2023) Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 487 và tồn của kỳ trước là 266 hồ sơ, trong đó hồ sơ đã giải quyết 416 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 2 lĩnh vực.
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam tồn kỳ trước 40 hồ sơ, tiếp nhận mới 61 hồ sơ, đang giải quyết 101 hồ sơ, đã giải quyết 0 hồ sơ; Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 5 hồ sơ, tiếp nhận mới 160 hồ sơ, đang giải quyết 165 hồ sơ, đã giải quyết 0 hồ sơ; Lĩnh vực 45 tồn kỳ trước 221 hồ sơ, tiếp nhận mới 266 hồ sơ, đang giải quyết 71 hồ sơ, đã giải quyết 416 hồ sơ;
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang