Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 4 năm 2024 (22/01/2024-28/01/2024)
Lượt xem: 16
Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần (từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024) Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 138 và tồn của kỳ trước là 98 hồ sơ, đang giải quyết 155 hồ sơ, hồ sơ đã giải quyết 81 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 2 lĩnh vực.
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 12 hồ sơ, tiếp nhận mới 34 hồ sơ, đang giải quyết 46 hồ sơ, đã giải quyết 0 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam tồn kỳ trước 46 hồ sơ, tiếp nhận mới 6 hồ sơ, đang giải quyết 52 hồ sơ, đã giải quyết 0 hồ sơ; Lĩnh vực 58 tồn kỳ trước 40 hồ sơ, tiếp nhận mới 98 hồ sơ, đang giải quyết 57 hồ sơ, đã giải quyết 81 hồ sơ;
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang