Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 5 năm 2024 (29/01/2024-04/02/2024)
Lượt xem: 23
Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần (từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024) Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 145 và tồn của kỳ trước là 101 hồ sơ, đang giải quyết 149 hồ sơ, hồ sơ đã giải quyết 97 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 2 lĩnh vực.
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 16 hồ sơ, tiếp nhận mới 31 hồ sơ, đang giải quyết 47 hồ sơ, đã giải quyết 0 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam tồn kỳ trước 41 hồ sơ, tiếp nhận mới 13 hồ sơ, đang giải quyết 54 hồ sơ, đã giải quyết 0 hồ sơ; Lĩnh vực 57 tồn kỳ trước 44 hồ sơ, tiếp nhận mới 101 hồ sơ, đang giải quyết 48 hồ sơ, đã giải quyết 97 hồ sơ;
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang