Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 8 năm 2024 (19/02/2024-25/02/2024)
Lượt xem: 44
Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần (từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024) Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 115 và tồn của kỳ trước là 75 hồ sơ, đang giải quyết 123 hồ sơ, hồ sơ đã giải quyết 67 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 3 lĩnh vực.
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) tiếp nhận mới 2 hồ sơ, đang giải quyết 2 hồ sơ, đã giải quyết 0 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam tồn kỳ trước 31 hồ sơ, tiếp nhận mới 7 hồ sơ, đang giải quyết 38 hồ sơ, đã giải quyết 0 hồ sơ; Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 4 hồ sơ, tiếp nhận mới 31 hồ sơ, đang giải quyết 35 hồ sơ, đã giải quyết 0 hồ sơ; Lĩnh vực 35 tồn kỳ trước 40 hồ sơ, tiếp nhận mới 75 hồ sơ, đang giải quyết 48 hồ sơ, đã giải quyết 67 hồ sơ;
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang