Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
giải ngân Nguồn vốn ngân sách trung ương trong nước đến tháng 3 năm 2024
Lượt xem: 57
-br />+ Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Kế hoạch vốn năm 2024 là 139.920 triệu đồng, đã phân khai hết 100% số vốn được giao; đến nay chưa giải ngân.
+ Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Kế hoạch vốn năm 2024 là 77.129 triệu đồng, đã phân khai hết 100% số vốn được giao; đến nay chưa giải ngân. + Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Kế hoạch vốn năm 2024 là 2.456 triệu đồng, đã phân khai 430 triệu đồng, số vốn còn lại chưa phân khai 2.026 triệu đồng (hoàn trả ngân sách trung ương). Lý do: Vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững dự kiến bố trí cho DA sàn giao dịch việc làm 6.713 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi cắt giảm quy mô đầu tư phần xây lắp, tổng mức đầu tư dự án còn lại 3.517 triệu đồng (trong đó: vốn NSTW là 3.056 triệu đồng, vốn ngân sách địa phương 461 triệu đồng. Đối với nguồn vốn NSTW đã bố trí năm 2022 là 582 triệu đồng, năm 2023 là 2.044 triệu đồng; nhu cầu kế hoạch năm 2024 là 430 triệu đồng, phần vốn còn lại 2.026 triệu đồng sẽ hoàn trả ngân sách trung ương).
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang