Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
giải ngân Vốn đầu tư từ bội chi ngân sách địa phương đến tháng 3 năm 2024
Lượt xem: 61
Tình hình giải ngân Vốn đầu tư từ bội chi ngân sách địa phương đến tháng 3 năm 2024
Kế hoạch 107.500 triệu đồng, đã phân khai 29.751 triệu đồng, số vốn còn lại chưa phân khai 77.749 triệu đồng (hoàn trả lại ngân sách trung ương). Lý do: Nguồn vốn này chỉ bố trí cho Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (ADB8) bố trí vốn nước ngoài theo cơ chế vay lại của địa phương là 30%, tương ứng với số tiền là 29.571 triệu đồng (vốn bội chi ngân sách địa phương), số vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương là 70% tương ứng 69.000 triệu đồng (UBND tỉnh đã đăng ký báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2787/UBND-ĐTQH ngày 28/7/2023 đăng ký 29.570 triệu đồng), Thủ tướng giao cao hơn nhu cầu thực tế của địa phương. 5,9% kế hoạch vốn giao.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang