Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 201
Vừa qua, UBND tỉnh đã có quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 về ban hành Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Trong đó, yêu cầu Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác chỉ đạo từ tỉnh tới huyện, xã, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và kịp thời giữa các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Phân công rõ trách nhiệm của từng sở, ban, ngành trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong năm 2024.
Download 386qdub.signed.signed.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang