Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 282
  • Trong tuần: 9 580
  • Tháng hiện tại: 34 149
  • Tổng lượt truy cập: 1082440
Đăng nhập
Kết quả lựa chọn tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 208
Ngày 29/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1894/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận. Ngày 29/7/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Quyết định số 281/QĐ-SKHĐT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 thuộc đồ án Quy hoạch tỉnh Bình Thuận. Ngày 01/8/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Quyết định số 287/QĐ-SKHĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 thuộc đồ án Quy hoạch tỉnh Bình Thuận. Ngày 01/8/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư ký hợp đồng dịch vụ tư vấn gói thầu số 1: Tư vấn xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận.
ngày 13/01/2020, UBND tỉnh có Tờ trình số 171/TTr-UBND trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận. Ngày 06/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 348/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận.
Ngày 18/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ Công văn số 6721/BKHĐT-QLQH ngày 09/10/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn triển khai lập quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 và Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 17/02/2021.
Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 1: Tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 679/QĐ-SKHĐT ngày 27/11/2020 và Quyết định số 708/QĐ-SKHĐT ngày 11/12/2020. Ngày 23/02/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 58/QĐ-SKHĐT ngày 23/2/2021. Đơn vị trúng thầu là liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận gồm 04 thành viên liên danh: Viện Chiến lược phát triển (Thành viên đứng đầu liên danh), Công ty Cổ phần kiến trúc, đầu tư và thương mại Việt Nam, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ Thương mại Phú Mỹ. Ngày 26/2/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư ký Hợp đồng số 01/2021/HĐTV-QHT về việc thực hiện gói thầu số 01: Lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận với liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận.
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang