Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kết quả phân bổ, giải ngân vốn ngân sách trung ương năm 2022
Lượt xem: 35
Theo kế hoạch vốn Trung ương giao năm 2022 là 269.884 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 174.197 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 95.687 triệu đồng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban Dân tộc đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ, giao đầy đủ kế hoạch vốn năm 2022 ngân sách trung ương hỗ trợ cho các sở, ngành, địa phương thực hiện theo quy định.
Kết quả luỹ kế giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến ngày 10/4/2024 là 236.462 triệu đồng, đạt 87,62% kế hoạch vốn (vốn đầu tư phát triển đạt 93,15%; vốn sự nghiệp đạt 77,53%), trong đó:
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giải ngân được 147.879 triệu đồng, đạt 92,33% kế hoạch (vốn đầu tư phát triển đạt 93,58%; vốn sự nghiệp đạt 88,35%).
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giải ngân được 7.834 triệu đồng, đạt 35,62% kế hoạch (vốn đầu tư phát triển đạt 0%, vốn sự nghiệp đạt 36,59%).
Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giải ngân được 80.749 triệu đồng, đạt 92,05% kế hoạch (vốn đầu tư phát triển đạt 93,2%; vốn sự nghiệp đạt 90,39%).
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang